Stichting Wim de Monchy
KvK nummer: KvK41217198
RSIN / Fiscaal nummer: 8063.88.183

Contactgegevens
Doelstelling 

Tijdens de ontwikkeling van de stichting ontvangt één van de bestuursleden vergoeding voor haar werkzaamheden, zoals in de statuten wordt toegestaan.

Het bestuur van stichting Wim de Monchy bestaat uit:

Dhr. Rick Amado (voorzitter)
Mw. Ninja Kors (secretaris)
Dhr. Adri Schreuder (penningmeester)
Mw. Cynthia Chua (lid)

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2016

Scroll naar boven