Gegevens Stichting

Stichting Wim de Monchy
KvK nummer: KvK41217198
RSIN / Fiscaal nummer: 8063.88.183

Contactgegevens
Doelstelling (Let op! Momenteel wordt het beleid van stichting Wim de Monchy opnieuw bepaald door het bestuur. Het kan zijn dat de doelstellingen op korte of lange termijn worden gewijzigd. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich inschrijven via deze link.)

Tijdens de ontwikkeling van de stichting ontvangt één van de bestuursleden vergoeding voor haar werkzaamheden, zoals in de statuten wordt toegestaan.

Het bestuur van stichting Wim de Monchy bestaat uit:

Dhr. Rick Amado (voorzitter)
Dhr. Prof. Mario van Overbeeke (penningmeester)
Mw. Ninja Kors (secretaris)
Dhr. Peter den Ouden (lid)
Dhr. Adri Schreuder (lid)
Dhr. Michel Berendsen (lid)
Aankomend lid: Edith Nobel (lid)

 

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2016