Wim de Monchy

Gedreven muziekstudenten en organisaties die zich inzetten voor de professionalisering van mensen die betrokken zijn bij muziekeducatie, hebben vaak moeite om speciale voorzieningen voor hun studie of initiatieven te financieren. Gelukkig zijn er fondsen die uit ideële motieven getalenteerde studenten of belangwekkende muziekpedagogische initiatieven financieel ondersteunen.

Zo richtte de musicus en muziekpedagoog Wim de Monchy in 1997 een stichting op die in deze behoefte voorziet.

De stichting Wim de Monchy stelt zich tot doel talentvolle muziekstudenten (zowel Nederlandse als weinig draagkrachtige buitenlandse studenten) financieel te ondersteunen.
Lees meer…… 

Voorbeelden van projecten waarbij de Stichting Wim de Monchy betrokken is geweest.
Lees meer……  

Het gehele jaar bestaat de mogelijkheid een aanvraag voor financiële onder- steuning in te dienen. Hiervoor is geen standaard-formulier.
Lees meer……  

Om zijn ideële doelen te kunnen blijven ondersteunen, nodigt de stichting u van harte uit donateur te worden. Uw bijdrage is meer dan welkom.
Lees meer……