Wim de Monchy Academie FAQ

Over de Wim de Monchy Academie

Wat is de Wim de Monchy Academie?

De Wim de Monchy Academie biedt een programma voor professionals in muziekeducatie (in brede zin) om zich verder te ontwikkelen en zinvolle netwerken te vormen. De Wim de Monchy Academie richt zich hierbij expliciet op die professionals die steeds zoeken naar nieuwe manieren en oplossingen, die uitdagingen zien en kansen.

De WdM-Academie is niet een vervanging van het kunstvakonderwijs, of formele voortzetting daarvan. De Wim de Monchy Academie is ook geen ‘academie’ in de klassieke zin. We organiseren geen cursussen, lesprogramma’s of trainingen.

Voor wie is de Wim de Monchy Academie?

De Wim de Monchy Academie is voor professionals in het veld van de muziekeducatie en -participatie: docerend musicus, musicerend docent, community musician, muziek facilitator, music leader, enzovoort.

Onze doelgroep is innovatief bezig in het vakgebied: ze onderzoeken en ontwikkelen wat er nodig is. Met andere woorden: ze zoeken nieuwe wegen én leggen deze zelf aan.

Deelnemers hebben enige jaren een actieve praktijk en hebben daar aan den lijve ondervonden dat er soms meer of iets anders nodig is dan tot nu toe werd ontwikkeld of voor handen is.

We verwachten we een open en nieuwsgierige houding en vakmanschap. Deze zijn niet afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of werkveld. Een intake is onderdeel van het selectieproces voor de Wim de Monchy Academie zodat we komen tot een goed gebalanceerde deelnemersgroep.

Waar bestaat de Wim de Monchy Academie uit? Wat gaan jullie doen?

Momenteel is de Wim de Monchy Academie volop in ontwikkeling. Deelnemers moeten dus wel van avontuur houden. In de pilot editie ontwikkelen we een inspirerend programma, verspreid over drie weekends.

We gaan met elkaar aan de slag met artistieke, pedagogische en andere aspecten van de beroepspraktijk. We betrekken hierbij inspirerende en kundige docenten, coaches en gastsprekers.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die denken en doen constant combineren in hun praktijk. In de Academie zal dit niet veel anders zijn: in de Academie gaan we luisteren, spreken, spelen, bewegen. En samen eten en muziek maken, want laten we de belangrijke dingen in het leven niet vergeten!

Wie zijn de mensen en organisaties achter de Wim de Monchy Academie?

De Wim de Monchy Academie is een initiatief van stichting Wim de Monchy, die bevordering van muziekeducatie in Nederland tot doel heeft. De stichting werkt samen met stichting Akoesticum in Ede, hét trainingscentrum voor muziek.

De projectleider van de Wim de Monchy Academie is Ninja Kors. Zij wordt vanuit Akoesticum inhoudelijk bijgestaan door Harold Lenselink.

Namen van het artistiek-inhoudelijke team van de Wim de Monchy Academie, zullen we later publiceren in onze [nieuwsbrief].

Deelnemen aan de Wim de Monchy Academie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan de Wim de Monchy Academie deel te nemen?

Deelname aan de Wim de Monchy Academie vereist een professioneel werk- en denkniveau met muzikaal en pedagogisch vakmanschap. Een muziekvakopleiding, PABO of vergelijkbare kwalificatie zijn een goed uitgangspunt, maar niet strikt nodig. Er zijn immers meerdere manieren om een professioneel niveau te bereiken. Twijfel je, neem dan contact op.

Is het mogelijk om maar een deel van de Wim de Monchy Academie te doen?

Deelname betekent dat je deelneemt aan een ‘learning community’, die kennis en ervaring duurzaam uitwisselt, in elk geval gedurende een jaar. Alleen dan bouwen de gewenste samenwerking en band op binnen de deelnemersgroep. Het is daarom alleen mogelijk aan het hele jaartraject deel te nemen.

Het is wel mogelijk dat we tussentijds activiteiten organiseren die interessant kunnen zijn voor jou: kennismakingsdagen, workshops, trainingen. Schrijf je daarom in voor de nieuwsbrief zodat je niets mist.

Is the Wim de Monchy Academie only accessible for Dutch speakers?

The Wim de Monchy is intended for professionals working in the Dutch field of music education and participation. If this applies to you, and you meet the other requirements, then you are welcome! However, while most other participants and staff will be able to speak English, it is not a requirement for them. Please keep in mind that we cannot and will not guarantee a non-Dutch programme for you.

Praktische zaken

Wanneer en waar vindt de Wim de Monchy Academie plaats?

De pilot-editie van de Wim de Monchy Academie is gepland om te starten in september 2021. Bijeenkomsten vinden plaats in Akoesticum in Ede. Het is nu mogelijk om te registreren voor de pilot.

Daarna volgt er een editie in het voorjaar van 2022. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van definitieve data.

Hoeveel tijdsinvestering kost het om deel te nemen aan de Wim de Monchy Academie?

De aankomende editie van de Wim de Monchy Academie betreft een pilot.

Om een indicatie te geven van de orde van grootte: het gaat om drie weekends en een aantal intervisie- en/of terugkomdagen die zullen bijdragen aan de duurzaamheid van wat we in de Academie hebben gedaan.

Wat kost het om mee te doen aan de Wim de Monchy Academie? Wat krijg je daarvoor?

De komende editie van de Wim de Monchy Academie is een pilot. In plaats van een financiële bijdrage vragen we de deelnemers actief bij te dragen aan de eerste definitieve versie van de Wim de Monchy Academie door uitgebreide evaluatie en feedback. In ruil daarvoor bieden we een vergelijkbaar, volwaardig programma.

Latere edities van de Wim de Monchy Academie zullen waarschijnlijk wel kosten met zich meebrengen voor de deelnemers. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en stellen zo nodig beurzen ter beschikking. Check zelf ook aanvullende financieringsbronnen voor professionele ontwikkeling, bij de overheid of de organisatie waarvoor je werkt. Neem contact op als je perfect in de Wim de Monchy Academie past maar de kosten een horde voor jou zijn.

Neem voor andere vragen contact op met Ninja Kors of Harold Lenselink via wimdemonchy@akoesticum.org.

wim de monchy academie
https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/deelnemers/

deelnemers

https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/aanmelden/

aanmelden

https://www.wimdemonchy.nl/?page_id=584

contact