Studio Monchy FAQ

Over Studio Monchy

Wat is Studio Monchy?

Studio Monchy biedt een programma voor professionals in muziekeducatie (in brede zin) om zich verder te ontwikkelen en zinvolle netwerken te vormen. Studio Monchy richt zich hierbij expliciet op die professionals die steeds zoeken naar nieuwe manieren en oplossingen, die uitdagingen zien en kansen.

Studio Monchy is niet een vervanging van het kunstvakonderwijs, of formele voortzetting daarvan. Studio Monchy is ook geen ‘academie’ in de klassieke zin. We organiseren geen cursussen, lesprogramma’s of trainingen.

Voor wie is Studio Monchy?

Studio Monchy is voor professionals in het veld van de muziekeducatie en -participatie: docerend musicus, musicerend docent, community musician, muziek facilitator, music leader, enzovoort.

Onze doelgroep is innovatief bezig in het vakgebied: ze onderzoeken en ontwikkelen wat er nodig is. Met andere woorden: ze zoeken nieuwe wegen én leggen deze zelf aan.

Deelnemers hebben enige jaren een actieve praktijk en hebben daar aan den lijve ondervonden dat er soms meer of iets anders nodig is dan tot nu toe werd ontwikkeld of voor handen is.

We verwachten we een open en nieuwsgierige houding en vakmanschap. Deze zijn niet afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of werkveld. Een intake is onderdeel van het selectieproces voor Studio Monchy zodat we komen tot een goed gebalanceerde deelnemersgroep.

Waar bestaat Studio Monchy uit? Wat gaan jullie doen?

Momenteel is Studio Monchy volop in ontwikkeling samen met inspirerende professionals zoals Maite van der Marel, Rohan Poldervaart, Jeffrey Noordijk, Allerd van den Bremen en Carmen Hovestad. Deelnemers moeten dus wel van avontuur houden. In de pilot editie ontwikkelen we een inspirerend programma, verspreid over drie weekends.

We gaan met elkaar aan de slag met artistieke, pedagogische en andere aspecten van de beroepspraktijk. We betrekken hierbij inspirerende en kundige docenten, coaches en gastsprekers.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die denken en doen constant combineren in hun praktijk. In Studio Monchy zal dit niet veel anders zijn: in Studio Monchye gaan we luisteren, spreken, spelen, bewegen. En samen eten en muziek maken, want laten we de belangrijke dingen in het leven niet vergeten!

Wie zijn de mensen en organisaties achter Studio Monchy?

Studio Monchy is een initiatief van stichting Wim de Monchy, die bevordering van muziekeducatie in Nederland tot doel heeft. De stichting werkt samen met stichting Akoesticum in Ede, hét trainingscentrum voor muziek.

Deelnemen aan de Wim de Monchy Academie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan Studio Monchy deel te nemen?

Deelname aan Studio Monchy vereist een professioneel werk- en denkniveau met muzikaal en pedagogisch vakmanschap. Een muziekvakopleiding, PABO of vergelijkbare kwalificatie zijn een goed uitgangspunt, maar niet strikt nodig. Er zijn immers meerdere manieren om een professioneel niveau te bereiken. Twijfel je, neem dan contact op.

Is het mogelijk om maar een deel van Studio Monchy te doen?

Deelname betekent dat je deelneemt aan een ‘learning community’, die kennis en ervaring duurzaam uitwisselt, in elk geval gedurende een jaar. Alleen dan bouwen de gewenste samenwerking en band op binnen de deelnemersgroep. Het is daarom alleen mogelijk aan het hele traject deel te nemen.

Het is wel mogelijk dat we tussentijds activiteiten organiseren die interessant kunnen zijn voor jou: kennismakingsdagen, workshops, trainingen. Schrijf je daarom in voor de nieuwsbrief zodat je niets mist.

Is Studio Monchy only accessible for Dutch speakers?

Studio Monchy is intended for professionals working in the Dutch field of music education and participation. If this applies to you, and you meet the other requirements, then you are welcome! However, while most other participants and staff will be able to speak English, it is not a requirement for them. Please keep in mind that we cannot and will not guarantee a non-Dutch programme.

Praktische zaken

Wanneer en waar vindt Studio Monchy plaats?

De pilot-editie van Studio Monchy is gepland om te starten in november 2021. Bijeenkomsten vinden plaats in Akoesticum in Ede. Het is nu mogelijk om te registreren voor de pilot. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van definitieve data.

Hoeveel tijdsinvestering kost het om deel te nemen aan Studio Monchy?

Om een indicatie te geven van de orde van grootte: het gaat om drie weekends en een aantal intervisie- en/of terugkomdagen die zullen bijdragen aan de duurzaamheid van wat we in de Academie hebben gedaan.

Wat kost het om mee te doen aan Studio Monchy? Wat krijg je daarvoor?

Studio Monchy is een intensief programma; de totale kosten lopen in realiteit op tot ongeveer €5.000 per deelnemer. Door o.m. een bijdrage van stichting Wim de Monchy zullen we de kosten zo laag mogelijk houden en zijn er bovendien beurzen beschikbaar voor deelnemers die elders geen financiële steun (kunnen) ontvangen. Check dus zelf ook aanvullende financieringsbronnen voor professionele ontwikkeling, bij de overheid of de organisatie waarvoor je werkt. 

Neem voor andere vragen contact op via studiomonchy@akoesticum.org.

wim de monchy academie
https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/deelnemers/

deelnemers

https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/aanmelden/

aanmelden

https://www.wimdemonchy.nl/?page_id=584

contact