Studio Monchy FAQ

wim de monchy academie

Over Studio Monchy

Wat is Studio Monchy?

Studio Monchy biedt een programma voor professionals in muziekeducatie (in brede zin) om zich verder te ontwikkelen en zinvolle netwerken te vormen. Studio Monchy richt zich hierbij expliciet op die professionals die steeds zoeken naar nieuwe manieren en oplossingen, die uitdagingen zien en kansen.

Studio Monchy is niet een vervanging van het kunstvakonderwijs, of formele voortzetting daarvan. We organiseren ook geen cursussen, lesprogramma’s of trainingen.

Voor wie is Studio Monchy?

Studio Monchy is voor professionals in het veld van de muziekeducatie en -participatie: docerend musicus, musicerend docent, community musician, muziek facilitator, music leader, enzovoort.

Onze doelgroep is innovatief bezig in het vakgebied: ze onderzoeken en ontwikkelen wat er nodig is. Met andere woorden: ze zoeken nieuwe wegen én leggen deze zelf aan.

Deelnemers hebben enige jaren een actieve praktijk en hebben daar aan den lijve ondervonden dat er soms meer of iets anders nodig is dan tot nu toe werd ontwikkeld of voor handen is.

We verwachten we een open en nieuwsgierige houding en vakmanschap. Deze zijn niet afhankelijk van vooropleiding, leeftijd of werkveld. Een intake is onderdeel van het selectieproces voor Studio Monchy zodat we komen tot een goed gebalanceerde deelnemersgroep.

Waar bestaat Studio Monchy uit?

Studio Monchy bevindt zich in de ontwikkelingsfase. Een programmateam van inspirerende professionals zoals Maite van der Marel, Rohan Poldervaart, Jeffrey Noordijk, Allerd van den BremenCarmen Hovestad en Harold Lenselink ontwerpen een programma dat aansluit bij de ontwikkelvraag van de deelnemers: uitdagend, soms ontwrichtend, altijd sociaal veilig en gericht op experiment en uitwisseling. Deelnemers moeten dus wel van avontuur houden. Het programma is verdeeld over drie weekends, met mogelijkheid tot uitloop.

Wie zijn de mensen en organisaties achter Studio Monchy?

Studio Monchy is een initiatief van stichting Wim de Monchy, die bevordering van muziekeducatie in Nederland tot doel heeft. De stichting werkt samen met stichting Akoesticum in Ede, hét trainingscentrum voor muziek.

Deelnemen aan de Wim de Monchy Academie

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om aan Studio Monchy deel te nemen?

Deelname aan Studio Monchy vereist een professioneel werk- en denkniveau met muzikaal en pedagogisch vakmanschap. Een muziekvakopleiding, PABO of vergelijkbare kwalificatie zijn een goed uitgangspunt, maar niet strikt nodig. Er zijn immers meerdere manieren om een professioneel niveau te bereiken. Twijfel je, neem dan contact op.

Is het mogelijk om maar een deel van Studio Monchy te doen?

Deelname betekent dat je deelneemt aan een ‘learning community’, die kennis en ervaring duurzaam uitwisselt, in elk geval gedurende een jaar. Alleen dan bouwen de gewenste samenwerking en band op binnen de deelnemersgroep. Het is daarom alleen mogelijk aan het hele traject deel te nemen.

Is Studio Monchy only accessible for Dutch speakers?

Studio Monchy is intended for professionals working in the Dutch field of music education and participation. If this applies to you, and you meet the other requirements, then you are welcome! However, while most other participants and staff will be able to speak English, it is not a requirement for them. Please keep in mind that we cannot and will not guarantee a non-Dutch programme.

Praktische zaken

Komt er na de pilot een nieuwe editie van Studio Monchy?

Dat is wel de bedoeling! De huidige pilot wordt vóór de zomer van 2022 afgerond. 

Hoeveel tijdsinvestering kost het om deel te nemen aan Studio Monchy?

Om een indicatie te geven van de orde van grootte: het gaat om drie of vier weekends en een aantal intervisie- en/of terugkomdagen die zullen bijdragen aan de duurzaamheid van wat we in Studio Monchy hebben gedaan.

Wat kost het om mee te doen aan Studio Monchy? Wat krijg je daarvoor?

Studio Monchy is een intensief programma; de totale kosten lopen in realiteit op tot ongeveer €5.000 per deelnemer. Door o.m. een bijdrage van stichting Wim de Monchy zullen we de kosten zo laag mogelijk houden. Tijdens de pilot zullen we ook dit aspect tegen het licht houden. Er is dus nu nog niets over te zeggen.  

Neem voor andere vragen contact op via studiomonchy@akoesticum.org.

https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/deelnemers/

deelnemers

https://www.wimdemonchy.nl/wim-de-monchy-academie/aanmelden/

aanmelden

https://www.wimdemonchy.nl/?page_id=584

contact