Studio Monchy: iets voor jou?

Studio Monchy is open voor inschrijving. Welke professionals in muziekeducatie en -participatie hebben het meest aan Studio Monchy?

Deelnemers aan Studio Monchy zijn

 • Muziekdocent, docerend musicus, community musician, of een ander beroep in dit vakgebied (‘muziekeducatief professional’);
 • Innovatief bezig binnen hun vakgebied, ontwikkelen wat er nog niet is maar wel nodig is;
 • Bewust van een behoefte voor nieuwe invulling van hun vak en gewillig om daar als professional in springen;
 • Zelf actief in het opzetten van wat zij nodig achten in hun vakgebied;
 • Zichtbaar tijdens hun opleiding al als een innovatieve kracht to be reckoned with, iemand die de status quo ter discussie stelt;
 • Jong in het vakgebied of in ieder geval ‘jong’ van geest – de urgentie tot vernieuwing komt voort uit visie, niet omdat zij vast zijn komen te zitten;
 • Middenin een actieve professionele praktijk.

Deelnemers aan Studio Monchy willen

 • Niet achter de feiten aan lopen maar juist anticiperen op veranderingen in de samenleving en in hun vakgebied;
 • Hun vak verbinden aan andere ambities in de samenleving: ‘Hoe wil jij als muziekdocent (et al.) een rol spelen in de samenleving die jij voor je ziet?’;
 • Zelf ontwikkelpunten formuleren en daar aan werken samen met anderen;
 • Anderen vinden in dezelfde positie, met dezelfde (soort) ambities.

Ken/ben jij zo iemand? Meld je aan of neem contact op via studiomonchy@akoesticum.org.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Stichting Wim de Monchy stuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief om de belangrijkste ontwikkelingen te delen. Hierin staat ook wanneer de nieuwe editie van Studio Monchy van start gaat. 
Inschrijven kan hier.

Image

FAQ

https://www.wimdemonchy.nl/?page_id=584

Contact