Toekenningen voorjaar 2017

In het najaar van 2017 werd steun verleend aan de volgende aanvragen:

 

Het Peter de Grote Festival ontvangt €3.500 voor het (educatieve) programma voor jonge talenten.

De Koninklijke Enschedese Burger Harmonie (KEBH) organiseert een project voor de basisschool en ontvangt hiervoor €1.500.

Stichting Muziekstraat ontvangt €5.000 voor haar sympathieke activiteiten in Amsterdam Noord.

 

De stichting beraadt zich in 2017 op de toekomstige koers en het inhoudelijke en financiële beleid. In het najaar van 2017 wordt nog eenmaal een toekenningsronde gehouden op de reguliere wijze. De deadline hiervoor is 1 november 2017. Aanvragen die binnenkomen na deze datum worden niet in behandeling genomen.