Image

Stichting Wim de Monchy

In 1997 richtte Wim de Monchy een stichting op die zich richt op de ondersteuning van muziekpedagogische initiatieven. In het najaar van 2017 besloot het bestuur van stichting Wim de Monchy, na enige jaren incidentele subsidies te verschaffen, om het vermogen niet langer in stand te houden maar in over een tiental jaren te besteden om een groter effect te sorteren in het vakgebied Muziekeducatie en zo een passende bestemming te realiseren voor de nalatenschap van Wim de Monchy.

Na uitgebreid vooronderzoek heeft stichting Wim de Monchy besloten om over te gaan tot het oprichten van 'Studio Monchy' om de nieuwe generatie van vernieuwers in muziekeducatie te ondersteunen en te stimuleren.

Stichting Akoesticum te Ede heeft in 2021 en 2022 de opdracht om in nauwe samenspraak met stichting Wim de Monchy een 'design exercise' uit te voeren t.b.v. Studio Monchy. Zie hiervoor de betreffende webpagina.

Correspondentieadres:
Joos Banckersplantsoen 37
1056 LC Amsterdam

info [at] wimdemonchy.nl

De stichting neemt momenteel geen aanvragen in behandeling!

...

Stichting Wim de Monchy
KvK nummer: KvK41217198
RSIN / Fiscaal nummer: 8063.88.183

Het bestuur van stichting Wim de Monchy bestaat uit:
Rick Amado (voorzitter, penningmeester a.i.)
Ninja Kors (secretaris)
Peter den Ouden (lid)
Adri Schreuder (lid)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2019

Bij de meest recente Jaarcijfers 2020 is in de toelichting opgenomen:
- balans en staat van baten en lasten;
- doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de stichting;
- op welke wijze inkomsten worden verkregen;
- hoe het vermogen wordt beheerd en besteed.

Het beleidsplan 2021-2024 kunt u hier downloaden.

wim de monchy academie