Image

Stichting Wim de Monchy

Gedreven muziekstudenten en organisaties die zich inzetten voor de professionalisering van mensen die betrokken zijn bij muziekeducatie, hebben vaak moeite om speciale voorzieningen voor hun studie of initiatieven te financieren. Gelukkig zijn er fondsen die uit ideële motieven getalenteerde studenten of belangwekkende muziekpedagogische initiatieven financieel ondersteunen. Zo richtte de musicus en muziekpedagoog Wim de Monchy in 1997 een stichting op die in deze behoefte voorziet.

In het najaar van 2017 besloot het bestuur van stichting Wim de Monchy het bestedingsbeleid te herzien. Besloten werd om het vermogen niet langer in stand te houden maar in tien jaar tijd te besteden om een groter effect te sorteren in het vakgebied Muziekeducatie en zo een passende bestemming te realiseren voor de nalatenschap van Wim de Monchy.

Na uitgebreid vooronderzoek heeft stichting Wim de Monchy besloten om over te gaan tot het oprichten van de ‘Wim de Monchy Academie’ om de nieuwe generatie van vernieuwers in muziekeducatie te ondersteunen en te stimuleren.

Secretariaat:
Lauriergracht 116M
1018 RR Amsterdam
info@wimdemonchy.nl

De stichting neemt momenteel geen aanvragen in behandeling!

...

Stichting Wim de Monchy
KvK nummer: KvK41217198
RSIN / Fiscaal nummer: 8063.88.183

Tijdens de ontwikkeling van de stichting ontvangt één van de bestuursleden vergoeding voor haar werkzaamheden. Dit is volgens de statuten toegestaan.

Het bestuur van stichting Wim de Monchy bestaat uit:
Rick Amado (voorzitter, penningmeester a.i.)
Ninja Kors (secretaris)
Peter den Ouden (lid)
Adri Schreuder (lid)
Michel Berendsen (lid)

Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2016

wim de monchy academie