Image

Dit is een gewone tekstpagina

Koerswijziging: Wim de Monchy Academie. In het najaar van 2017 besloot het bestuur van stichting Wim de Monchy het bestedingsbeleid te herzien. Besloten werd om het vermogen niet langer in stand te houden maar in tien jaar tijd te besteden om een groter effect te sorteren in het vakgebied Muziekeducatie en zo een passende bestemming te realiseren voor de nalatenschap van Wim de Monchy.

Na uitgebreid vooronderzoek heeft stichting Wim de Monchy besloten om over te gaan tot het oprichten van de 'Wim de Monchy Academie' om de nieuwe generatie van vernieuwers in muziekeducatie te ondersteunen en te stimuleren.

Gevolgen voor aanvragers

Deze koerswijziging heeft ook tot gevolg dat de stichting Wim de Monchy niet langer beschikbaar is als fonds voor projecten en beurzen op het gebied van muziekeducatie in Nederland. Dit besluit ligt ons als bestuur zwaar op het hart en is niet licht genomen.

wim de monchy academie

Dit is een gewone tekstpagina

In het najaar van 2017 besloot het bestuur van stichting Wim de Monchy het bestedingsbeleid te herzien. Besloten werd om het vermogen niet langer in stand te houden maar in tien jaar tijd te besteden om een groter effect te sorteren in het vakgebied Muziekeducatie en zo een passende bestemming te realiseren voor de nalatenschap van Wim de Monchy.

Na uitgebreid vooronderzoek heeft stichting Wim de Monchy besloten om over te gaan tot het oprichten van de ‘Wim de Monchy Academie’ om de nieuwe generatie van vernieuwers in muziekeducatie te ondersteunen en te stimuleren.