Toekenningen voorjaar 2014

Het bestuur van stichting Wim de Monchy heeft de volgende bijdragen toegekend tijdens de vergadering van 9 mei 2014. Aan de Leeuwenkuil €4.580 t.b.v. het vormen van een kerstorkest met basisscholen in Deventer. Aan Mattanja Koolstra €1.200 t.b.v. het project ‘… Piepen de jongen’ onder voorwaarde van betere planontwikkeling en matching funding van 50% van de begroting. Aan stichting Cantilene …