Wim de Monchy Academie

In november 2019 heeft stichting Wim de Monchy besloten om over te gaan tot oprichting van de Wim de Monchy Academie. Dit initiatief heeft tot doel om de nieuwe generatie vernieuwers in muziekeducatie te ondersteunen door het ontwikkelen van kennis en kunde, het mogelijk maken van regionale netwerken en activiteiten, het vormen van relevante netwerken in binnen- en buitenland en te ondersteunen bij het realiseren van haar ambities. De Wim de Monchy Academie (WdM-Academie) gaat naar verwachting van start in januari 2021.

Hoe gaat de Wim de Monchy Academie te werk?

De invulling van de WdM-Academie is nog in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deelnemers worden ondersteund  door middel van een aantal intensieve weekends, regionale activiteiten en ondersteuning uit het professionele netwerk. De focus ligt op het ontwikkelen van nieuwe manieren om muziekeducatie (in brede zin) aan te bieden of te ontwikkelen.

Waarom doet stichting Wim de Monchy dit?

Het werkveld en de loopbanen in muziekeducatie en -onderwijs zijn in hoog tempo aan het veranderen. Het is belangrijk voor de toekomst van het vak in Nederland als de professionals in dat veld zich kunnen blijven vernieuwen en niet alleen reageren op de veranderingen maar deze zelf in beweging kunnen zetten waar dat nodig of gewenst is. Met andere woorden: we hebben mensen nodig die niet de weg kunnen vinden in hun vakgebied, maar die zelf de weg kunnen maken.

Voor wie is de Wim de Monchy Academie?

Voorlopers, actievelingen, ‘mad people’, vragenstellers, ideeënmachines, generatieleiders, wegbereiders, vermenigvuldigers, luizen-in-de-pelsen, ambitieuzelingen, wereldverbeteraars, enz. Meer over het deelnemersprofiel hier.

Wat verstaat de Wim de Monchy Academie onder ‘muziekeducatie’?

Er is geen specifieke focus qua werkveld op opleiding: voortgezet onderwijs en community arts, muziekschool en basisschool, enzovoort – alles is mogelijk. De vraagstukken verschillen per werkomgeving, dat is waar, maar de onderliggende filosofie en ambitie komt vaak op hetzelfde neer. Mensen uit verschillende hoeken van het werkveld kunnen juist als inspiratie en klankbord dienen voor elkaar.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Stichting Wim de Monchy stuurt met enige regelmaat een nieuwsbrief om de belangrijkste ontwikkelingen te delen met geïnteresseerden. Inschrijven kan hier. 

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom Wim de Monchy

* indicates required
Email Format