Om haar ideële doelen te kunnen blijven ondersteunen nodigt de stichting u van harte uit donateur te worden. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekening NL06ABNA0402827775 t.n.v. Stichting Wim de Monchy te ’t Harde.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer KvK41217198 en heeft een ANBI-beschikking.