Procedure

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTIE: Stichting Wim de Monchy is zich aan het bezinnen op het toelatingsbeleid vanaf 2018. Het is waarschijnlijk dat dit wordt gewijzigd ten opzichte van het huidige beleid. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief via deze link.

Er zijn twee aanvraagrondes per jaar: in april/mei en november/december. De deadlines voor indienen zijn als volgt: 1 april, 1 november. Projecten die al (bijna) zijn afgerond tijdens de vergadering, worden niet in overweging genomen.

Aanvragen

Een aanvraag voor financiële ondersteuning kan het gehele jaar door worden ingediend. Het bestuur van de stichting komt twee keer per jaar bijeen om deze aanvragen te beoordelen. Aanvragers ontvangen daarna op korte termijn bericht over het besluit van het bestuur.

Enige wenken t.a.v. de aanvraag:

Lees de doelstelling van de stichting zorgvuldig! U vindt deze hier.
Vermeld aanvragende organisatie, contactpersoon (met e-mail adres) en aangevraagde bedrag duidelijk in de aanvraag.
Houd de beschrijving kort, maximaal 3 pagina’s.

Beschrijf voor projecten tenminste:

 • doelstellingen en verwachte resultaten,
 • werkwijze,
 • tijdpad,
 • doelgroep,
 • samenwerkingspartners,
 • hoofdverantwoordelijke.

Studiekosten voor jong uitzonderlijk talent worden sporadisch gedragen. In de aanvraag voor ondersteuning van studiekosten voor jong uitzonderlijk talent, vraagt de Stichting Wim de Monchy

 • een brief met daarin de motivatie,
 • het doel van de studie,
 • instelling waar de studie gevolgd wordt
 • twee referenties: naam en contactgegevens, een uitgebreide brief is niet nodig

Tevens moet de aanvraag voorzien worden van een begroting waaruit duidelijk wordt wat de totale kosten zijn en hoe deze zijn opgebouwd, welk deel door de instelling/organisatie (of student) zelf of via andere fondsen wordt gefinancierd, en voor welk bedrag de instelling/organisatie (of student) ondersteuning vraagt aan stichting Wim de Monchy. Voor individuele studenten moet men hierbij denken aan een ondersteuning van maximaal €3.000 per aanvraag. Voor instellingen/organisaties is dit bedrag maximaal €5.000 per aanvraag. Stichting Wim de Monchy ondersteunt nooit meer dan 50% van de totale projectbegroting.

De aanvragen moeten uiterlijk 1 november of 1 april bij het secretariaat worden ingeleverd. De aanvraag dient digitaal aangeleverd te worden via: trickstertext@gmail.com

Verantwoorden

Stichting Wim de Monchy verwacht binnen zes maanden na afronding van het project, of één jaar na toekenning van de subsidie, het volgende van de subsidiënt:

 • inhoudelijke rapportage van het project (maximaal 2 pagina’s)
 • financiële verantwoording

Bij ondersteuning van individuele studiekosten, wordt een verslag verwacht na afronding van het studiejaar.

Ondersteuning door Stichting Wim de Monchy dient te worden vermeld in publiciteitsuitingen.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen rondom Wim de Monchy

* indicates required
Email Format